ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕ НА РИБОЛОВЦИТЕ “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”

Ако Вие сте професионалист в областта на рибарството и аквакултурата или сте запален риболовец, или просто обичате да прекарвате свободното си време край някое от прекрасните Бургаски езера, станете член на Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”!

Ако Вие сте собственик или ръководител на юридическо лице с дейност и контакти в областта на рибарството, разработката на екологични рибовъдни стопанства, опазването на природните ресурси и устойчивото развитие, станете член на Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”!

Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА” е неправителствена, доброволна и независима организация на юридически и физически лица, работеща в обществена полза и имаща за основна цел да подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове в областта на рибарството, аквакултурата, екологията, риболова и риболовните спортове и да съдейства за европейската и международна интеграция на региона и страната.

Ако Вие споделяте нашите виждания и съдбата на Бургаските езера не Ви е безразлична, ако сте готов/а да застанете заедно с нас в редиците на борците за икономическия растеж, създаване на нови работни места в рибарството и аквакултурата, превръщането им в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие сектор от стопанския живот на България, довеждащ до значително подобряване качеството на живот в рибарските общности, станете член на Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”!

Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА” разчита на талантливи и отговорни хора, които споделят нашите ценности, за да изградим заедно един по-добър свят, в който природата и хората живеят в хармония и има благоприятна среда за всички!

Ако Вие се стремите към отстояване и развитие на националните традиции в риболовното дело в Бургаския регион, станете член на Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”! Присъединете се и работете заедно с нас за осъществяване на връзката между риболовците, Сдружението и институциите, за да създадем платформа за обмен на идеи, добри практики, умения и знания в областта на риболовството, опазването и възстановяването на екосистемите и дивата природа в областта на Бургаските езера и прилежащите им влажни зони!

Какви са изискванията, за да бъдете член на Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”?

  • В Сдружението могат да членуват всички български и чуждестранни граждани, независимо от политическите им възгледи, религиозни убеждения и етническа принадлежност, при пълна доброволност и равнопоставеност.
  • Членовете приемат Устава на Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”, работят за осъществяване на целите и задачите му и заплащат членски внос. На намален членски внос имат право децата, редовно учащите се в средните и висши учебни заведения, членовете мъже над 65 години, жени над 55 години и инвалидите.
  • Не могат да бъдат членове на Сдружението лица, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, лица с доказани бракониерски прояви и лица, които не отговарят на определени изисквания за здравословно и психическо състояние според изискванията на организационните документи на Сдружението и този Устав.
  • Всеки член на Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА” получава членска карта по образец, която се издава от Сдружението.
Моля оставете вашата електронна поща за да се свържем с вас
Моля оставете ваш телфонен номер за да се свържем.