Черноморски сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus)

 

Разред: Бодлоперки (Perciformes)

Семейство: Сафридови (Carangidae)

Описание

Пасажна риба, достигаща средни размери около 25 см и тегло 100 грама. Максимална дължина -55 см, максимално тегло -1,3 кг.

Тялото е издължено, слабо сплеснато странично. Главата е голяма, долната челюст е по-дълга от горната. Мастният клепач е добре развит. Люспите по извитата странична линия са с костни щитчета. Има черно петно на горния край на хрилното капаче. Горната страна на тялото и главата са почти черни до сиво или синкаво-зелено, а долните две трети от тялото и главата са обикновено бели до сребърни на цвят. Опашната му перка е жълта, има отчетлив черен знак точно отзад на оперкулума и е предшествана от два отделни шипа. Има 36-41 хрилери. Обикновено живее 10 – 12 години.

Тези риби са много мощни плувци и ненаситни ловци с външен вид, подобен на този на скумрия, макар и не от това семейство.

Разпространение и местообитание

Видът е разпространен по източното крайбрежие на Атлантическия океан (от Бискайския залив до Мавритания), Средиземно и Черно море.

Възрастните се срещат обикновено близо до дъното, понякога и в повърхностните води. Типичният обхват на дълбочина на сафрида е 5–250 м, въпреки че може да бъде намерен и на дълбочина 500 м.

Водолазът не среща тази риба при това, което би могло да се нарече стандартно гмуркане; този вид може да се види от време на време на офшорни места за гмуркане през нощта и много мимолетно.

Хранене

Хранят се с други риби, особено с хамсия, цаца, сардини, аншоа и с малки ракообразни. Младите екземпляри се хранят със зоопланктон.

Размножаване

Размножаването на сафрида е яйценосно. Неговият репродуктивен цикъл е разделен на три отделни етапа, предрепродуктивен, репродуктивен и пострепродуктивен. Предрепродуктивните етапи настъпват от януари до април, а пострепродуктивните – от септември до декември. През тези периоди половите жлези са много по-малки от репродуктивния етап. Чифтосването се случва през лятото от май до август, през което тестисите и яйчниците нарастват значително по размер. Яйчниците придобиват тъмно оранжев цвят и на повърхността се виждат яйца. Ембрионалното развитие настъпва за 24–26 часа. Яйцата са пелагични и дълги 0,71–0,92 мм.

Половата зрялост се достига на 2-годишна възраст и около 16 см дължина както за мъжките, така и за женските екземпляри.

Природозащитен статус

Видът е сериозно застрашен от свръхулов през 80-те години, но след това уловът е овладян и популациите на сафрида се стабилизират.

Незастрашен.

Стопанско значение и риболов

Рибата е от голямо стопанско значение – уловът на черноморски сафрид представлява 54% от общия улов на риба в Черно море. Макар и дребна риба, тя е изключително вкусна. Подходяща е за прясна консумация и за консервиране.

В България минималният разрешен размер за риболов е 12 см. Лови се на дънна въдица, успоредно с ловенето на попчета, като кълве на същата стръв- – парченца от морски червей, скарида или торен червей. Най-атрактивен е начинът, да се лови е на чепаре през август – октомври.

Има едно поверие, което гласи, че когато щъркелите си заминават и сафридът си тръгва.

Кликнете за да гласувате
[Общо: 1 Средно: 5]