Черноморски калкан (Scophthalmus maeoticus)

Разред:Писиеподобни (Pleuronectiformes)

Семейство:Калканови (Scophthalmidae)

Черноморският калкан или само калкан е вид риба от семейство Scophthalmidae. Той е широко разпространен в Черно море. Понякога се третира като подвид на калкана(Scophthalmus maximus), който е често срещан в Средиземно море. Таксономичният статус на този вид все още се обсъжда.

Описание

Калканът е дънна риба и рядко плава. Вирее до дълбочина 40 – 80 м. Съществуват около 30 вида, 3 от които се срещат в България. Обикновено достига дължина от 40 – 54 см до около 1 метър и тегло – 4 кг. Някои видове достигат тегло до 15 кг, но се съобщава и за 25 -килограмови екземпляри. Продължителността на живота според едни автори е около 15 години, а според други -25 години.

Тялото е със специфична форма – несиметрично, плоско, ромбовидно. Малките са симетрични риби, които с израстването си придобиват измененията на възрастните. Отдолу винаги белезникав, горната страна тъмнокафява, осеяна с многобройни бели, кафяви и черни петна, покрита с островърхи костни плочки (подобни на копчета). Очите са разположени върху едната (горната) страна на тялото. Калканът има гръбна и анална перка.

За тези риби е характерна мимикрията. Те бързо променят цвета и рисунъка на тялото си по подобие на средата (пясъчна, камениста и др.), където се намират. Тази камуфлажна окраска, освен че им помага особено много, когато трябва да се предпазят от враговете си, е удобство за тях, когато си търсят храна.

Разпространение и местообитание

Разпространени са в Черно, Средиземно море и в северната част на Атлантическия океан. В България по-голяма концентрация се наблюдава на север от нос Калиакра. Обича крайбрежните води.

Хранене

Калканът е хищник. Прекарва по-голямата част от времето си заровен в пясъка, дебнещ своята плячка. Когато го доближи риба, той „скача“ и лакомо я поглъща. Основната му храна са дънни риби и ракообразни, парчета зарган и сафрид. По-малките се хранят с дребни ракообразни и скариди.

Размножаване

В Черно море калканът хвърля хайвера си между април и август, между февруари и април в Средиземно море и от май до юли в Атлантическия океан. Последователно хвърляне на хайвера на всеки 2-4 дни. Пелагични яйца с една капка мазнина. Размер на яйцата 0,9 – 1,2 мм, дължина на ларвите при излюпване 2,7-3,1 мм.

Първоначално ларвите са симетрични, но в края на метаморфозата (ден 40-50, 25 мм) дясното око се премества в лявата страна, губейки първоначалната си двустранна симетрия.

Близки видове

Кеслерово калканче (Arnoglossus kessleri)-черноморският калкан се различава по ромбовидната форма на тялото си, което е осеяно с костни шиповидни плочки.

По този белег се различава и от средиземноморския калкан(Scophthalmus rhombus), при който също липсват костни плочки.

Природозащитен статус

В последните години се наблюдава трайна тенденция към значително намаляване броя на тези риби. Особено критично е положението в България. Затова чрез специални трални снимки периодично се определя количеството на калкана в нашето море.

Червена книга на България- Застрашен.

Стопанско значение и риболов

Висококачественото месо на тази риба я прави предпочитан деликатес. Най-доброто време за риболов е през пролетта, когато доближава бреговете, за да хвърля хайвер (април).

Калканът е единствената риба в България, която се лови на квотен принцип. Провежданата държавна политика в България цели: опазване сътоянието на популацията от калкан и същевременно осигуряване на устойчиви улови за ангажираните в този риболов, намаляване на незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов, постепенно увеличаване на квотата определена на България.

Спортен риболов- Лови се на дъното като за стръв се използват малки рибки, парчета от тях, миди и ракообразни. Калканът разчита твърде много на камуфлажа си и затова става лесна плячка за харпунджиите. По-старите рибари дори го ловят без да използват харпун, чрез по един доста отблъскващ метод. Когато ловецът я доближава, рибата изобщо не мърда, което позволява на гмуркача да я сграбчи за главата и опашката. С бързо движение след това те прегъват рибата на две докато не се счупи гръбнакът й. Калканът умира за секунди…

 

Кликнете за да гласувате
[Общо: 3 Средно: 3]