ИЗДАВАНЕ НА РИБОЛОВЕН БИЛЕТ

Какви са условията, за да ловите риба законно?

За да можете необезпокоявани да ловите риба, трябва да имате билет за любителски риболов. Без такъв билет можете да ловите риба във водите на Черно море, но само ако спазвате правилата за опазване на рибните ресурси.

Къде можете да получите риболовен билет?

Може да се обърнете към Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”. Не е сложно: подавате заявление за издаване на билет и заплащате съответната такса за билета. След попълване на съответните данни, отбелязване на срока на действие и подписване, Сдружение на риболовците „БУРГАСКИ ЕЗЕРА“ приема Вашата заявка, обработва я и организира получаването на билета, който ще бъде издаден от ИАРА (Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури).

Важно! Ако изгубите, унищожите или повредите билета си, сте длъжен в 5-дневен срок да уведомите органа, който го е издал, а той ще издаде дубликат и ще отбележи това обстоятелство върху билета. Ако не сигнализирате, билетът Ви се обявява за невалиден.

Може да се свържете с нас чрез контактната форма и ние ще подготвим всичко необходимо.

Моля оставете вашата електронна поща за да се свържем с вас
Моля оставете ваш телфонен номер за да се свържем.

Колко ще Ви струва?

Таксите са както следва:

 • За седмичен билет- 4 лева
 • За месечен билет – 8 лева
 • За шестмесечен билет- 15 лева
 • За годишен билет – 25 лева
 • За издаване на дубликат- 2 лева

Като член на риболовно сдружение получавате 20 % намаление от таксата, но само срещу представяне на валидна членска карта.

ТАКСАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО Е 5 лева НА ГОДИНА.  

И няколко специални случаи:

 • Билет за малолетни – докато навършите 14 години, имате право на безплатен риболовен билет. Заявлението за издаване се подава от законния Ви представител и към него се прилага заверено копие от акта Ви за раждане.
 • Билет за непълнолетни – ако сте на възраст между 14 и 18 години, заплащате 50% от таксите.
 • Билет за хора в зряла възраст – ако сте над 60- годишна възраст(за жените) и 65-годишна възраст (за мъжете), заплащате 50% от таксите.
 • Билет за хора с увреждания – Ако имате увреждания, също ползвате безплатен билет. Валидността му, докато навършите 65 години, съвпада със срока на документа, с който удостоверявате увреждането си. Ако увреждането Ви е определено пожизнено, получавате безсрочен билет. Към заявлението за издаване прилагате и заверено копие от документ, удостоверяващ наличието на заболяване (напр. експертно решение на ТЕЛК)

Къде можете да ловите риба законно?

Местата, на които можете като любител рибар да ловите риба, са изчерпателно посочени в закона:

 • Българският участък на река Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море.
 • Крайдунавските и крайморските езера и блата, вътрешните езера и блата, реките и старите речни корита, баластриерните водоеми, бентовете и изравнителите, гребните канали, хидропарковете и язовирите.
 • Изкуствените водни обекти и специализираните обекти за аквакултури.