„РАЗМИСЛИ ЗА МОРЕТО“

Изложбата на талантливия бургаски фотограф Христо Анестев е вдъхновена от нарастващите количества отпадъци по Черноморското крайбрежие, които все повече влизат в обхвата на неговия обектив. Той решава да не ги избягва, а да ги фотографира наред с красивите моменти, за да демонстрира размерите на проблема и да събуди за действие всички, които влизат в досег с изкуството му.

Христо Анестев е член на Управителния съвет на Сдружение „Велика Странджа“ и Председател на събранието на редовните членове на Сдружение на риболовците „Бургаски езера“, които регулярно организират акции по почистване на морския бряг и защитени зони.

По покана на Фондация „Виа Понтика“ – координатор на проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – RedMarLitter, Христо Анестев подбра някои от своите фотографии от Черноморското крайбрежие, които да бъдат изложени като част от Информационните дни по проекта, организирани с цел повишаване осведомеността на гражданите и гостите на гр. Бургас по отношение на твърдите морски отпадъци и как те лично биха могли да се включат в намаляването им.

Изложбата може да разгледате пред Културен център „Морско казино“ гр. Бургас от 15.05.2021 в 11:00 ч. до 29.05.2021 г.

Кликнете за да гласувате
[Общо: 3 Средно: 5]