Работна среща между ИАРА и Сдружение “Бургаски езера”

На 7 Април беше проведена работна среща между изпълнителния директор на ИАРА, доц. д-р. Галин Николов и представители на Сдружение “Бургаски езера”

По време на работната среща бе представена дейността на Сдружението, бяха обсъдени начини за мобилизиране енергията на членовете в опазване на рибния ресурс, поддръжка на коритата на реките, почистване на езерата.

Основните акценти, които залегнаха в дневния ред бяха:

Доц. д-р. Галин Николов даде ценни професионални съвети и насоки относно инициативата на Сдружението за закупуване на 100 000 броя личинки зарибителен материал и правилното му използване във водите на язовир Мандра и езеро Вая.  Идеята на Сдружението е да зариби с шаран, толстолоб и бял амур. Толстолобът и белият амур ще бъдат закупени, а шаранът ще бъде излюпен в Еко парк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “ВАЯ”. Това ще е първото от няколко събития по зарибяване на речни участъци и язовири на територията на Област Бургас с цел опазване и подобряване на рибните  запаси.

Двете страни достигнаха до решението да бъде изготвен и подписан меморандум за сътрудничество, който ще даде възможност членове на Сдружението да придобият карта за доброволен сътрудник на агенцията. По този начин членовете на Сдружението ще могат да подпомагат официално борбата с бракониерите. В тази връзка доц. д-р. Галин Николов сподели плановете на Агенцията да закупи няколко на брой модерни и мощни дрона, които да “патрулират” по водоемите и бреговете на Черно море.

Обсъдена беше и новината за промяна в Закона за рибарството и аквакултурите и разрешаване на нощния риболов, направена след доклад на доц. д-р Галин Николов. Това бе прието  с изключително задоволство от нашите членове и последователи.

Ние, от Сдружение на риболовците “Бургаски езера”,  благодарим на г-н Николов за отделеното време и ценните напътвствия. Надяваме се, че с тази среща поставихме началото на едно ползотворно сърудничество.

ИАРА

Кликнете за да гласувате
[Общо: 3 Средно: 5]