Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis)

Това е една от най-интензивно експлоатираните риби в аквакултурата. Сладководна ципринидна риба от групата на внесените и аклиматизирани в България „растителноядни риби“ от семейство Шаранови. Родината му е Далечният изток.

Разред:Шараноподобни (Cypriniformes)

Семейство:Шаранови (Cyprinidae)

Описание

Пъстрият толстолоб се отличава от белия с отсъствието на кил по гръдната част и по-голяма глава. Очите са разположени също в долната част на главата. Гръдните плавници са по-дълги, остри и достигат до основата на коремните плавници. Оцветяването варира от светлокафяво с по-тъмна гръбна част и тъмни петна по страните при някои екземпляри, до петнисто сребристосиво тяло при други. Това се обяснява основно с различието на слънчевото осветяване на водоемите и нееднаквостта на другите фактори на външната среда. Люспите на тялото са тънки и малки. Това е голяма риба; типичната дължина е 60 см, а максималният наблюдаван размер е 146 см и 40 кг.

Разпространение и местообитание

Родината му е в Източна Азия.Той е вариант на азиатски шаран, произхождащ от Китай и Източен Сибир. Ареалът му се простира от Южен Китай на север до река Амур, която формира границата между Китай и Русия. Те са въведени широко извън родния си ареал в повече от 70 страни, където неизменно е избягал или е бил умишлено пуснат в природата. Днес пъстрият толстолоб може да се намери в дивата природа в Европа, Южна Америка и Северна Америка. Счита се за инвазивен, тъй като бързо преодолява конкуренцията на местните видове. Причината за внос обикновено е била да се използва в аквакултурата, но понякога се предвиждало и подобряване на дивия риболов и контрол на качеството на водата.

Пъстрият толстолоб се среща в езера, язовири, басейни на големи реки, като предпочита големи, бавно течащи или стоящи водни тела с растителност. В България се размножава само изкуствено.

Хранене

Пъстрият толстолоб има много бърз темп на растеж, което го прави доходна риба за аквакултури. За разлика от обикновените шарани, пъстрият толстолоб има филтриращо хранене.Той предпочита да консумира зоопланктон, но също фитопланктон и детрит. Отначало се храни със зоо и фитопланктон в равни части, като постепенно частта на зооплактона преобладава в храната му и нараства с напредване на възрастта. При липса на зоопланктон се храни принудително с фитопланктон.

Размножаване

Пъстрият толстолоб достига полова зрялост на 5-7 годишна възраст. По биология на размножаване не се различава от белия толстолоб. Видът е донякъде чувствителен към условия с ниско съдържание на кислород.

Близки видове

Пъстрият толстолоб (Aristhichthys nobilis)се отличава от белия с отсъствието на кил по гръдната част и по-голяма глава.Гръдните плавници са по-дълги, остри и достигат до основата на коремните плавници.

Природозащитен статус

Понастоящем видът е класифициран като Недостатъчно проучен вид (на английски: Data Deficient (DD)), т.е. Международният съюз за опазване на природата (IUCN) няма достатъчна информация за правилна оценка на състоянието на опазване. Това не означава непременно, че видът не е проучен подробно, а че има малко или никаква информация за изобилието и разпространението на вида.

Стопанско значение и риболов

Пъстрият толстолоб притежава много бърз темп на нарастване и е абсолютно необходим за поликултурата в рибовъдните стопанства, тъй като не влиза в пряка конкуренция с шарана. Месото му е бяло и твърдо и не е подобно на това на обикновения шаран, който е с по-тъмен цвят и с по-богат състав. Месото от толстолоб споделя една нещастна прилика с обикновения шаран – и двете имат интрамускулни кости във филето, но пъстрият толстолоб обикновено е много по-голям от обикновения шаран, така че и костите също са по-големи и по-малко проблематични.

Пъстрият толстолоб е подходящ и за отглеждане в язовири. Една от важните причини за масовото използване на толстолоба за зарибяване на язовири, освен добрият прираст, е движението му на стада, което значително улеснява улова.

В рибовъдната практика се използват най-често хибридни форми толстолоб. При хибридизация се получава плодовито потомство, което може да се размножава.

Риболов– Идеалното време за риболов на толстолоб е в края на юли, когато толстолобите проявяват активност. Все пак и през зимата можете да се улови, но значително по-трудно. Трябва да се търси на границите на ямите и растителността, а можете да се ориентирате по уклея и бабушката. Ако има много от тях, вероятно има и толстолоб.

Пъстрият толстолоб се храни чрез филтриране на планктон, поради което е трудно да се улови с типични съоръжения за закачане. За тези риби са разработени специални методи, като най-важният е „методът на суспензия“, обикновено състоящ се от голяма тестена топка, която се разпада бавно, заобиколена от гнездо от малки куки, вградени в стръвта. Целият апарат е окачен под голям бобер. Рибите се хранят с малките частици, освободени от топката тесто и се блъскат в нея с намерението да отчупят повече малки частици и в крайна сметка се закачват на малките куки.

 

Кликнете за да гласувате
[Общо: 1 Средно: 5]