Обичаи и традиции при започване на риболовния сезон

Заедно с хилядолетния моряшки опит от поколение на поколение се предават обичаи, вярвания, обреди, станали морски традиции.

Ако при откриване на риболовния сезон времето е лошо, никой не се връща в къщи, докато морето не се успокои.

Сезонът се открива с водосвет, който се извършва на пристана, където са лодките. Свещеникът поръсва всички със светената вода и раздава на всеки част от нея. С нея всеки поръсва лодката и мрежите си. Част от светената вода се оставя и пред домашната икона на Свети Никола.

Мрежи за новия сезон започват да се плетат само в понеделник, като вторник се счита за много лош ден.

Мрежите не трябва да се прекрачват, дори когато се плетат, мерметисват или сушат.

Първия стиф (подреждане на мрежите в лодката) се прави от човек с късмет – който има добър улов, много деца, добро семейство и благ характер.

При първо пускане на мрежите се завързва връзка босилек, запазена от Кръстовден.

Ако красива жена прескочи мрежите е на късмет.

Използвани са материали от книгата на Стоян Райчевски “Българинът и морето”