1 април – Mеждународен ден на птиците

Днес всеки десети вид птица е застрашен от окончателно изчезване.

Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

Бургаски езера

Бургас е ограден, подобно старинен замък, с три различни по своя характер езера – Атанасовско, Вая и Мандра. Те, заедно с Поморийското езеро, образуват най-големия комплекс от естествени влажни зони у нас с обща площ 9500 ха.

На 1 април отбелязваме Mеждународния ден на птиците.

Вая е най-голямото естествено езеро в страната, а Мандра – превърната в язовир през 60-те години, е съхранила забележителни по своята консервационна стойност територии – “Пода”, “Узунгерен”, “Устие на р. Изворска”.

В езерата са установени 340 от всички 400 вида птици, описани за страната.

Заради своята уникалност четирите езера са обявени за Рамсарски територии, а богатството на видове птици ги определя като орнитологично важни места.

Пищната зеленина, обхванала езерата, заключена в пояса на тръстиката, гъмжи от организми, а въздухът от безброй птичи гласове. Наблюдава ли човек по-дълго живота в езерата, у него несъмнено възниква впечатлението, че те са създадени за птиците.

Бургаски езера

Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА” разчита на талантливи и отговорни хора, които споделят нашите ценности, за да изградим заедно един по-добър свят, в който природата и хората живеят в хармония и има благоприятна среда за всички!

Ако Вие се стремите към отстояване и развитие на националните традиции в риболовното дело в Бургаския регион, станете член на Сдружение на риболовците “БУРГАСКИ ЕЗЕРА”!

Свържете се с нас за повече информация. 

Снимки: NIKO – Николай Христов

 

 

Кликнете за да гласувате
[Общо: 2 Средно: 5]