Лаврак (Dicentrachus labrax/Morone labrax)

 

Лавракът е морски хищник, наричан още морски вълк.

Разред:Бодлоперки (Perciformes)

Семейство:Моронови (Moronidae)

Описание

Лавракът е бавно растящ вид, на който отнема няколко години, за да достигне пълноценна зряла възраст. Възрастен европейски лаврак обикновено тежи около 5 кг. На дължина достига до 1 м, тегло до 12 кг.

Сребристосив на цвят, понякога с тъмно-синкав гръб. На хрилните капачета има по два шипа и едно тъмно петно. Устата е голяма с четковидни зъби.

Живее по единично или образува малки стада.

Разпространение и местообитание

Лавракът предпочита субтропически климат, в Европа се среща най-често както във водите на Атлантическия океан, така и в тези на Средиземно и Черно море. Европейските местообитания на лаврака включват лимани, лагуни, крайбрежни води и реки. Най-често може да се намери в източната част на Атлантическия океан, от южна Норвегия до Сенегал, както и в цялото Средиземно море, южното Черно море, но отсъства от Балтийско море. Това е сезонно мигриращ вид, който през лятото се придвижва към брега и на север.

Рибата е морска, но понякога млади риби навлизат от морето/океана в речни устия, поради което се среща и в сладководна вода.

Хранене

Лавракът е предимно нощен ловец, хранещ се с дребни риби, скариди, главоноги и ракообразни. Младите риби се събират на ята и се хранят с безгръбначни, докато възрастните са по-малко социални и предпочитат да консумират други риби.

Размножаване

Те хвърлят хайвера си от март до юни, предимно в крайбрежни води. Като млади, живеят в открито море, но с развитието си се преместват в устията, където остават за година-две.

Природозащитен статус

Въпреки че е търсена риба, тя е включена в списъка на незастрашените видове от Международния съюз за опазване на природата, тъй като е широко разпространена и няма известни сериозни заплахи.

Стопанско значение и риболов

Лавракът е едновременно обект на риболов и отглеждан с търговска цел и се счита за най-важната риба, култивирана в момента в Средиземно море. В различни средиземноморски страни (най-вече Гърция, Турция, Италия, Испания, Хърватия и Египет) лавракът бива развъждан, както в отворени клетки в морето, така и в затворени помещения с басейн(и), където бива хранен с друга риба. Няма разлика във вкуса на морския лаврак и такъв от развъдник.

 

 

Кликнете за да гласувате
[Общо: 0 Средно: 0]