Към отговорна система за управление на отпадъците от риболовни съоръжения

 

Един общ протокол за действие във всички пристанища би гарантирал правилното управление на отпадъците от риболовни съоръжения, казва CEPESCA (испанската Конфедерация за риболовство)

Наличието на общ протокол за управление в риболовни пристанища за третиране на отпадъци от риболовни съоръжения би увеличило гаранцията за правилното им управление, както и количеството третиран материал.

Това е основният извод на проекта RED-USE: „Към отговорна система за управление на риболовните съоръжения“, популяризиран от CEPESCA и който представи своите крайни резултати преди няколко дни, по време на проведената конференция със заинтересовани представители на сектора и целева аудитория. На срещата беше представено и накратко съдържанието на Европейската директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и Съвета и нейното транспониране, включително чрез бъдещия нов закон за отпадъците и замърсените почви.

Според заключението на проекта, найлоновите риболовни съоръжения априори биха били по-лесно термомеханично рециклируеми от полиетилена с висока плътност (HDPE), като за последния е най-подходящ химически процес за рециклиране.

Cepesca разработи проекта RED-USE в сътрудничество с Фондацията за биоразнообразие, Министерството на екологичния преход и демографското предизвикателство, чрез програма Pleamar, съфинансирана от Европейския фонд за морско и рибно стопанство (FEMP). Проектът имаше за цел не само да дефинира предложение за устойчиво управление на отпадъците, получени от риболовни мрежи и уреди, но също така се опита да улесни разбирането за бъдещите предизвикателства, които новият закон за отпадъците и замърсените почви ще  постави пред производителите на риболовни съоръжения, както и привличане вниманието на всички страни, участващи в испанския риболовен сектор за тази реалност.

Най-общо, изпълнението на програмата на този проект е разработена чрез четири вида фундаментални действия:

диагностициране на ситуацията на проблемите, свързани с управлението на отпадъците, получени от риболовни мрежи и уреди;

  • извършване на научно/техническо проучване на състава, устойчивостта и издръжливостта на избраното съоръжение;
  • предложение за протокол за управление на риболовните мрежи и съоръжения и накрая,
  • и осведоменост, насочени към различните представители на риболовния сектор и обществеността, които имат интереси в тази област.

Изводи

Както беше посочено по време на срещата, „Докладът за техническата характеристика на риболовните съоръжения и уреди, използвани в испанските пристанища“, генериран от информацията, събрана от представителните риболовни пристанища, избрани за изследването, заключава, че: „няма общ набор от правила (общ протокол) за управление, всеки порт има различни системи и има дори портове без план за управление. Наличието на общ протокол за управление на изхвърлените риболовни уреди и съоръжения би увеличил гаранцията за правилното управление на тези отпадъци, както и на количеството третиран материал“.

Според един предишен доклад по проекта  „рециклирането и повторното използване на определени съоръжения е голямо предизвикателство, тъй като те са съставени от сложни материали, главно при тралиране, където преобладават съединения от различни полимери и елементи като олово. Други, от друга страна, като хрилните мрежи, улесняват тяхното рециклиране и повторно използване от влакната от същия материал (полиамид), от който са съставени. С оглед на бъдещото прилагане на разширената отговорност на производителя, използването на риболовни съоръжения, произведени от същия материал, би улеснило повторната употреба или рециклирането, позволявайки напредък към кръгова икономика в риболовните съоръжения“.

От друга страна, и според  доклада „Анализ на състава, устойчивостта и издръжливостта на риболовните уреди и съоръжения, използвани от испанския риболовен флот“, който се фокусира върху химическа идентификация на пробите и оценка на степента на разграждане въз основа на физичните и химични характеристики: „най-използваните материали във всички производства са от семейството на полиамидите (найлон 6 и найлон 66), както и полиолефини от полиетилен с висока плътност (HDPE). Химическата структура на полимерите от полиамиден тип е априори по-стабилна срещу разграждане от HDPE материалите. Въпреки това, найлоновите съоръжения априори биха били по-лесно термомеханично рециклирани от HDPE съоръжения. Що се отнася до HDPE, най-подходящото рециклиране би било химическо“.

Проектът също така изработи процедура за прилагане на предложения протокол за управление на изхвърлените риболовни мрежи и уреди в испанските пристанища чрез пътна карта. Предложението за протокол беше представено за консултация и валидиране от секторните представители, за да се направи заключение относно необходимостта от адаптирането му към модел, който отчита, наред с други аспекти, съществената фигура на производителите на мрежите, заедно с множеството състави на мрежите и такелажа.

И накрая, чрез инициативи като RED-USE, CEPESCA иска да доближи до целевата аудитория новите законови разпоредби и задължения, които могат да ги засегнат, както и да развие адекватно информираност и ефективно разпространение.

След завършване сега на RED-USE, стартира RED-USE II, за да продължи с необходимите действия за постигане на прилагане на ефективна система за управление на отговорните риболовни съоръжения.

 

cepesca.es

Кликнете за да гласувате
[Общо: 1 Средно: 5]