Преброиха 108 къдроглави пеликани в езерото Сребърна

108 са къдроглавите пе­ликани (Pelecanus crispus) в езерото Сребърна. Данните отчита екип на Българското дружество за защита на пти­ците (БДЗП) след проведе­ния в средата на февруари редовен мониторинг и запо­чналия гнездови период на защитените птици.

За шес­та поредна година успешно стартира гнездовият период за къдроглавите пеликани в природен парк „Персина“. По време на редовния мони­торинг на блатата на остров Персин екип на Българско дружество за защита на пти­ците и дирекция на природен парк „Персина“ установи, че за първи път пеликаните са заели всичките наколни дър­вени платформи, изградени за тях – 2 в блато Песчина и 1 в Мъртво блато.

Към момента пеликаните активно копулират и оф­ормят своите гнезда върху платформите. Екипът на природозащитната органи­зация преброи близо 70 пти­ци в двете гнездови колонии в поддържан резерват „Пер­сински блата“.

През 2016 г. за пръв път от 60 години бе сформира­на нова гнездова колония от къдроглави пеликани в България, на територията на природен парк „Персина“. Дотогава единственото мяс­то, където птиците се раз­множаваха успешно у нас, бе езерото Сребърна. През 2020 г. гнездовите колонии в природен парк „Персина“ вече са две. Те се намират в поддържан резерват „Пер­сински блата“ и отбелязаха изключително успешен гнез­дови сезон. Общо 30 двойки къдроглави пеликана успя­ха да отгледат успешно 40 малки.

Източник: Съюз на ловците и риболовците в България

Използвано изображение: Екопарк ВАЯ

Кликнете за да гласувате
[Общо: 0 Средно: 0]