Изчезналите раци от реките и езерата край Бургас. Каква е причината?

Голямото търсена на пазара,  прекомерният улов,  замърсените води от неправомерното използване на пестициди и торове, ползвани при обработка на посевите в близост до реките и езерата на Бургас са основните фактори за изчезването на раците от реките и езерата край Бургас.

Европейският речен рак (Astacus astacus) е сладководен вид прав рак от семейство Astacidae. Установен е в 28 страни, като извън Европа се среща единствено в Мароко. Години наред във водните басейни е имало значителна популация на речен рак, но в днешно време тя силно е намаляла, като причините за това не са напълно изяснени.

Европейският речен рак е определен от IUCN (Международният съюз за защита на природата и природните ресурси) като уязвим вид. Уязвимостта е причинена главно от изгубване или унищожаване на местообитанията.

Една от основните причини за това, е употребата на изкуствени торове и пестициди за третиране на граничещи или намиращи се в близост до реките и езерата, почви. Това намалява кислорода във водоемите и създава предпоставки за неблагоприятна среда за пребиваването и размножаването на речния рак.

Популацията на раци отдавна се възприемат  като индикатор за чистотата на водните басейни, защото се знае, че те играят ролята на биосензори и реагират бързо на промените в качеството на водата.

Засилването на контрола върху употребата на торове и пестициди, с които се обработват  земеделските почви и ограничаването на  попадането на остатъчни вещества във водоемите, които допринасят за негативното влияние, както върху речния рак, така и върху останалата водна фауна и флора в реките и езерата, се контролира в Европа и САЩ от 2006 г. насам.

 

Снимки: Уикипедия/https://bg.wikipedia.org/

Използвана информация: https://bg.wikipedia.org/

 

Кликнете за да гласувате
[Общо: 6 Средно: 5]