Влиза в сила заповедта за забрана на улов на риба през периода на нейното размножаване.

На основание на одобрен доклад на доц. д-р. Галин Николов – изпълнителен директор на ИАРА във връзка с установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти е издадена заповед РД 09-385 от 13.04.2021.

Вижте подробности кои видове са забранени и до кога:

  • Карагьоз  в българския участък на река Дунав през периода от 15.04.2021 до 14.05.2021 г. включително.
  • Калкан във водите на Черно море през периода од 15.04.2021 г. до 15.06.2021 г. включително, както и всякаква риболовна дейност включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба.
  • Попчета във водите на Черно море през периода от 15.04.2021 г. до 15.05.2021 г. включително с мрежи. Изключение прави улов на волта.

Пролетно-лятно размножаващите се риби в зависимост от надморската височина:

  • От 15.04.2021 г. до 31.05.2021 г. включително в рибностопански обекти намиращи се до 500 м. надморска височина.
  • От 01.05.2021 г. до 15.06.2021 г. включително в рибностопанските обекти намиращи се от 500 до 1500 м. надморска височина.

През периода на забраните не се допуска риболов със следните риболовни уреди:

  • Едностенни мрежи с минимален размер на окото не по-малък от 36 мм във водите на река Дунав.
  • Дънни хрилни мрежи с размер на окото не по-малък от 400 мм във водите на Черно море.
  • Мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 22 мм във водите на Черно море.

В Бургаска област любителският риболов е разрешен от ИАРА на баластриера Дупките, град Бургас.

Кликнете за да гласувате
[Общо: 13 Средно: 4.3]