Безстопанствено отношение към водоемите в Бургас

Благоприятното месторазположение на гр. Бургас в непосредствена близост до едни от най-живописните езера в България – ез. Мандра, ез. Вая и Атанасовско езеро би могло подпомогне развитието на любителския и спортния риболов в региона.

За съжаление безотговорното отношение от страна на институциите относно стопанисването на водните площи в комбинация с липса на всякакъв контрол доведоха до фаталния край на живота на две невръстни деца през последната седмица на ез. Мандра. Порочната практика в България е, мерки за безопасността на гражданите да се прилагат едва след като има безвъзвратно погубен човешки живот. Отговорните органи в държавата проявяват безстопанствено отношение към тази водна площ в продължение на много години и няма ясна концепция за решаване на всички проблеми свързани с ез. Мандра.

Климатичните промени в световен мащаб предизвикват все по-осезаемото задълбочаване на водните кризи, като зачестяват режимите за питейна вода включително и в региона. Свидетели сме на опасността, пред която беше изправен не само гр. Бургас, но и целият югоизточен район преди този туристически сезон, в която имаше възможност да бъде определен график за ползване на питейна вода за всички населени места. Липсата на вода и за напояване на земеделските площи е друг важен проблем, който оказва съществено влияние върху качеството и количеството на насажденията в района. Всичко това нарушава жизнения цикъл на територията на Бургаски регион като основни потърпевши се оказват жителите и гостите, както и флората и фауната на целия югоизточен черноморски ареал.

Неправилното управление и стопанисване на водните запаси предвещава задълбочаване на кризисните ситуации по отношение водоползването, а безотговорността на отговорните институции продължава да бъде все така непреодолим проблем.

Ние от Сдружение на риболовците „Бургаски езера“ настояваме за бързи и адекватни мерки за обезопасяването на ез. Мандра, както и за адекватното стопанисване на водните съоръжения и правилното поддържане на вече съществуващата материална база и инфраструктура, създаване и определяне на зони за плуване и туристическо ползване,  обезопасени с нужната маркировка, назначаване на спасители и превръщането на цялата прилежаща територия в притегателно и атрактивно място за спорт и отдих за всички бургазлии.

 

Кликнете за да гласувате
[Общо: 10 Средно: 4.6]